Thông tin chi tiết

(MS: 5514b) Cây Lát hoa Đồng Nai - Chukrasia tabularis - A.Juss. var dongnaiensis Pierre
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Ngọc Lan - Lớp Song Tử Diệp - Bộ Cam - Họ Xoan - Chi Chukrasia
Dạng sống
GOL - Cây gỗ lớn
Có hoa quả
Không
Quý hiếm
  • VU - (Sẽ nguy cấp)
  • Nguy cấp - NĐ32
    Mô tả

    Đại mộc; nhánh non có lông nằm. Lá kép chẵn, có sóng dài 20-25 cm; lá phụ 7-20 cặp, đáy bất xứng, không lông trừ ở nách gân mặt dưới. Chùm tụ tán ở ngọn,, cao đến 20 cm; hoa vàng vàng, lưỡng phái; cánh hoa 5; tiểu nhụy 10, thành ống. Nang cao 4 cm; mảnh 3; hột 2 hàng, dài 1,2 cm.

    Trang trước
    In bài