(MS: 2787) Tree Cơm nguội mốc - Ardisia glauca - Pit..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Trân Châu - Ho-Anh Đơn Nem (Cơm Nguội) - Chi-Anh Ardisia
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây bụi nhỏ hay cây đứng ít nhánh. Lá mọc chụm ở đầu cành; phiến hơi hình bánh bò, dài 10 – 12 cm, rộng 4,5 – 5 cm, đầu tà, gốc nhọn, mặt trên nâu xám hay xám, mặt dưới nâu, gân bên 11 – 13 đôi, gắn gần chính vào gân chánh, mép nguyên, cuống dài 0,6 – 0,8 cm.
Phát hoa mọc ở chót nhánh nhỏ; lá đài có rìa lông dày, có điểm tuyến; cánh hoa 2,5 mm, dày, có tuyến; tiểu nhụy 5; noãn sào không lông.
Trái hình cầu, đường kính 5,5 mm, màu đỏ, hột 1, dài 4 mm.

Other Species Ardisia
  • Cơm nguội lá nhọn
  • Cơm nguội cà
  • Cơm nguội răng
  • Return
    Print