(MS: 4899) Tree Cù đèn nhiếm - Croton lachnocarpus - Benth..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Thầu Dầu (Đại Kích) - Ho-Anh Đại Kích (Ba Mảnh Vỏ) - Chi-Anh Croton
Life Form
GOT - Cây gỗ trung bình Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Nhánh có lông hình sao vàng hay đen dơ. Lá có phiến thon tròn dài, to 12 x 3,5 cm, đầu tà, đáy tà tròn, có 3 gân và 2 tuyến có cọng, gân phụ 6 cặp, bìa có răng nhọn, mặt dưới có lông hình sao vàng dày; cuống day 2,2 cm. Chùm đứng từ chót nhánh; hoa có lá đài có lông hình sao mặt ngoài; noãn sào có lông dài, vòi nhụy 3, rời và chẻ thành 2 nhánh dài. Nang to 8-10 mm.


 

Other Species Croton
  • Cù đèn Thorel
  • Cù đèn Delpy
  • Cù đèn đuôi
  • Cù đèn Đồng Nai
  • Cù đèn Chevalier
  • Return
    Print