(MS: 7286) Tree Tử châu Nhật bổn - Callicarpa japonica - Thunb
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Hoa Môi - Ho-Anh Cỏ Roi Ngựa ( Ngũ Trảo ) - Chi-Anh Callicarpa
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc có lá rụng theo mùa; nhánh tròn, có lông hình sao nhỏ, mau không lông. Lá có phiến mỏng, dai dai, to 6-12 x 2,5-4,5 cm, chót có mũi, hay nhọn, bìa có răng nhỏ, gân phụ 5-9 cặp, mặt dưới có tuyến nhỏ vàng. Tụ tán lưỡng phân dày; hoa màu tía tái. Quả nhân cứng tía, to 3 mm.

Return
Print