(MS: 8206) Tree Xà căn đậu - Ophiorrhiza mungos - L..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Cà phê - Chi-Anh Ophiorrhiza
Life Form
COD - Cỏ đứng Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cỏ mảnh, cao 10-50 cm, thân có lông sát, quắn. Lá không bằng nhau từng cặp; phiến bầu dục thon, to 5-13 x 2-6 cm, đáy từ từ hẹp trên cuống, gân phụ 10-15 cặp, mỏng, không lông; cuống 1-3 cm, lá bẹ 4-5 mm. Phát hoa mang 3-5 tụ tán bò cạp; hoa trắng; đài cao 2,5 mm; vành cao 7-8 mm, không lông; tiểu nhụy gắn với phần dưới của ống vành. Nang rộng 8 mm, cao 2-3 mm, nở dọc theo bìa trên; hột nhiều, to 0,3 mm.

Return
Print