(MS: 10793) Tree Từ nước, Từ Pierre - Dioscorea pierrei - Prain & Burk..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Hành (Đơn Tử Diệp - Một Lá Mầm) - Bo-Anh Củ Nâu (Khoai Ngọt) - Ho-Anh Củ Nâu (Khoai Ngọt) - Chi-Anh Dioscorea
Life Form
COL - Dây leo thân cỏ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Củ cô độc có khi sâu cả 1,5 m, to đến 130 x 7-8 cm; thân có lông nâu đỏ, quấn qua trái.
Lá do 3(5) lá phụ có đuôi dài 1 cm, có lông dày.
Chùm đực kép dài 20 cm, nhánh 2 cm; hoa có 3 tiểu nhụy.
Gié thòng cái lá đài 6-7 mm.
Nang dựng ngược, có 3 cánh sao 7 mm; hột nâu, có cánh.

Other Species Dioscorea
  • Từ nghèo, Khoai mài
  • Từ lá xá xị
  • Rạng, khoai rạng
  • Nần nghệ, Từ Collett
  • Return
    Print