(MS: 4351) Tree Chưn bầu rụng lá - Combretum deciduum - Coll. & Hemsley
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Sim - Ho-Anh Chưn Bầu (Bàng) - Chi-Anh Combretum
Life Form
COL - Dây leo thân cỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Bụi leo. Nhánh non có lông. Lá có phiến hình dạng thay đổi, thường bầu dục, mặt trên không lông, mặt dưới có lông hình khiên; cuống 6-8 mm. Gié dài 3-4 cm, thơm, đài có 5 thùy, phía trong có 1 vòng lông; cánh hoa 5, trắng, cao 6 mm; tiểu nhụy 10. Dực quả có 5 cánh cao 2 m, màu vàng rơm; hột 1. Rừng còi.

 

 
Other Species Combretum
  • Quỳnh tàu
  • Chưn bầu 3 lá
  • Return
    Print