(MS: 1587) Tree Vàng giền - Machilus bonii - Lec..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Não - Ho-Anh Re (Long Não) - Chi-Anh Machilus
Life Form
GOT - Cây gỗ trung bình Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ trung bình; nhánh không lông.
Lá mọc xen, nhóm ở chót nhánh; phiến thon ngược, dài 18 – 26 cm, rộng 5 – 8 cm, mong mỏng, mặt trên nâu ôliu đậm, gân chánh lõm, mặt dưới nâu mốc, gân phụ, gân tam cấp lồi; cuống dài 1 – 1,4 cm.
Phát hoa dài 5 – 7 cm, ở nách lá, trục có lông; cọng hoa 1 mm, hoa nhóm 3; phiến hoa 6, có lông 2 mặt; tiểu nhụy 9; noãn sào không lông.
Trái tròn, to 2,5 cm, trên bao hoa còn lại xụ.

Other Species Machilus
  • Kháo lá to
  • Return
    Print