(MS: 4894) Tree Cù đèn đuôi - Croton caudatus - Geisel.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Thầu Dầu (Đại Kích) - Ho-Anh Đại Kích (Ba Mảnh Vỏ) - Chi-Anh Croton
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc hơi trườn hay đại mộc; nhánh già không lông. Lá có phiến hình tim đều hay thon, đáy lá có 2 tuyến có cọng, gân từ đáy 3, có lông hình sao cứng, vàng, bìa có răng tà. Cuống 1-4 cm. Phát hoa đứng ở chót nhánh, có thể dài đến 30 cm, có nhiều lông; hoa đực có đến 40 tiểu nhụy. Nang tròn, to 10-15 mm, có lông hình sao; hột dài đến 8 mm. n = 10. Rừng luôn luôn xanh hay bán thay lá đến 200 m.


 

Other Species Croton
  • Cù đèn Thorel
  • Cù đèn Delpy
  • Cù đèn nhiếm
  • Cù đèn Đồng Nai
  • Cù đèn Chevalier
  • Return
    Print