(MS: 3597) Tree Mát tơ - Millettia sericea - Gagn
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Đậu - Ho-Anh Phụ Cánh Bướm - Chi-Anh Millettia
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Dây leo to; nhánh có lông tơ nâu hoe.
Lá dài 15-18 cm; lá phụ 7-9, dài 6-24 cm, chót có đuôi dài đến 1,5 cm, gân phụ 8-10 cặp, cuống phụ 3 mm, lá bẹ phụ vắng.
Chùm tụ tán hẹp như gié hay hình tháp vì nhánh dưới dài; cọng có lông tơ; hoa 8-12 mm; cánh hoa có lông tơ.
Trái dày, to 6-14 x 2-3 cm, có lông tơ dày; hột 1-4.

Other Species Millettia
  • Mát thùy dày
  • Mát mạng
  • Return
    Print