Thông tin chi tiết

(MS: 3597) Cây Mát tơ - Millettia sericea - Gagn
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Ngọc Lan - Lớp Song Tử Diệp - Bộ Đậu - Họ Phụ Cánh Bướm - Chi Millettia
Dạng sống
GON - Cây gỗ nhỏ
Có hoa quả
Quý hiếm
Nguy cấp - NĐ32
Mô tả

Dây leo to; nhánh có lông tơ nâu hoe.
Lá dài 15-18 cm; lá phụ 7-9, dài 6-24 cm, chót có đuôi dài đến 1,5 cm, gân phụ 8-10 cặp, cuống phụ 3 mm, lá bẹ phụ vắng.
Chùm tụ tán hẹp như gié hay hình tháp vì nhánh dưới dài; cọng có lông tơ; hoa 8-12 mm; cánh hoa có lông tơ.
Trái dày, to 6-14 x 2-3 cm, có lông tơ dày; hột 1-4.

Các phân loài khác thuộc chi Millettia
  • Mát thùy dày
  • Mát mạng
  • Trang trước
    In bài