(MS: 10775) Tree Nần nghệ, Từ Collett - Dioscorea colletii - Hook. f..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Hành (Đơn Tử Diệp - Một Lá Mầm) - Bo-Anh Củ Nâu (Khoai Ngọt) - Ho-Anh Củ Nâu (Khoai Ngọt) - Chi-Anh Dioscorea
Life Form
COL - Dây leo thân cỏ Anh
is Fruit
No
Rare
 • EN - (Endangered)
 • Emergency
  Description

  Địa thực vật; thân vặn, leo quấn qua mặt, không lông.
  Lá mọc xen, có phiến hình tim tam giác, to 10 x 7 cm, gân từ đáy 7, mỏng, mặt trên không lông, mặt dưới có lông ở gân; cuống dài bằng phiến.
  Phát hoa cái gồm 1-5 gié ở nách lá, ngắn hơn lá.
  Nang cao 2 cm, cánh cao 1 cm, màu nâu đỏ.

  Other Species Dioscorea
 • Từ nghèo, Khoai mài
 • Từ lá xá xị
 • Rạng, khoai rạng
 • Từ nước, Từ Pierre
 • Return
  Print