(MS: 4888) Tree Cù đèn Thorel - Croton thorelii - Gagn..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Thầu Dầu (Đại Kích) - Ho-Anh Đại Kích (Ba Mảnh Vỏ) - Chi-Anh Croton
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Bụi cao 1- 4 m, nhánh non có lông hình sao, lớn lên không lông. Lá có phiến thon ngược, to vào 13 – 4,5 cm, chót nhọn, đáy hẹp, có 2 tuyến mặt dưới không lông, dai, bìa có răng nằm, thưa, gân phụ 10 – 13 cặp; cuống ngắn. Gié ngắn (4 – 8 cm), đứng ở chót nhánh. Hoa đực có 12 tiểu nhụy, đáy chỉ có lông; hoa cái có 12 nuốm. Nang to 7 mm, có lông hình sao, hột to 4 mm.


 

Other Species Croton
  • Cù đèn đuôi
  • Cù đèn Delpy
  • Cù đèn nhiếm
  • Cù đèn Đồng Nai
  • Cù đèn Chevalier
  • Return
    Print