(MS: 2748) Tree Cơm nguội răng - Ardisia crenata - Sims..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Trân Châu - Ho-Anh Đơn Nem (Cơm Nguội) - Chi-Anh Ardisia
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc.
Cao đến 2 m; nhánh mang 1-3 lá ở chót và phát hoa.
Phiến lá thon ngược, dài 8-16 cm, rộng 2-4 cm, có tuyến ở bìa, mặt dưới lục dợt; cuống 4-10 mm.
Tản phòng có trục ngắn, 3-10 mm; hoa 4-14 màu hường; đài và vành có đốm trong. Trái tròn, màu đỏ tươi, có đốm trong, to 7-8 mm; nạc lạt; nhân tròn, có sọc dài. 5-1.000 m.

Other Species Ardisia
  • Cơm nguội lá nhọn
  • Cơm nguội cà
  • Cơm nguội mốc
  • Return
    Print