(MS: 5591) Tree Lòng tong - Walsura robusta - Roxb..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Cam - Ho-Anh Xoan - Chi-Anh Walsura
Life Form
GOT - Cây gỗ trung bình Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ, cao 8 – 25 m; nhánh không lông. Lá mang 5 lá phụ dài 11 – 15 cm, không lông; sóng 8 – 12 cm. Chùm tụ tán ở nách lá, ngắn hơn lá; hoa cao 4 mm; cánh hoa 5, cao 3 mm; tiểu nhụy 10, có chỉ hẹp, dính nhau ít. Trái vàng, to 1 cm; hột 1, có tử y trắng.

Other Species Walsura
  • Nhãn mọi
  • Return
    Print