(MS: 8133) Tree An điền xuân tiết - Hedyotis justiciformic - (Pit.) Phamhoang
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Cà phê - Chi-Anh Hedyotis
Life Form
COD - Cỏ đứng Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cỏ dài 50-70 cm, nhiều nhánh; thân vuông, hơi nhám. Lá có phiến xoan, nhỏ, 1-2,5 x 0,8-1 cm, lúc khô nâu vàng, không lông, gân phụ khó nhận; cuống 2 mm, lá bẹ ngắn, chẻ 2, có lông mịn và bìa có răng tà. Tụ tán lưỡng phân ở nách lá, dài 4-5 cm; cọng hoa dài 4-6 mm; hoa 4 phân; ống vành 0,3 mm, tai 1 mm. Nang to 1,5-2 mm; hột không nhiều, dài 0,25 mm, đen đen.

Other Species Hedyotis
  • An điền Bắc Bộ
  • Return
    Print