(MS: 10772) Tree Từ lá xá xị - Dioscorea pyrifolia - Kunth.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Hành (Đơn Tử Diệp - Một Lá Mầm) - Bo-Anh Củ Nâu (Khoai Ngọt) - Ho-Anh Củ Nâu (Khoai Ngọt) - Chi-Anh Dioscorea
Life Form
COL - Dây leo thân cỏ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Củ 1(n) hình dùi, dài, nạc trắng, vỏ xám; thân nhiều, có gai ở phần già, to 6 mm, leo quần qua mặt.
Lá có phiến bầu dục tròn dài, to vào 8 x 5 cm, đáy tròn hay hơi lõm, có lông sát, lúc khô đỏ nâu; cuống dài 3,5 cm. Gié đực dài, trục có lông.
Nang có cánh cao 2,3 cm; hột có cánh.

Other Species Dioscorea
  • Từ nghèo, Khoai mài
  • Nần nghệ, Từ Collett
  • Rạng, khoai rạng
  • Từ nước, Từ Pierre
  • Return
    Print