(MS: 5717) Tree Xáo leo - Paramignya scandens - (Griff.) Craib
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Cam - Ho-Anh Cam - Chi-Anh Paramignya
Life Form
GLT - Cây leo gỗ hay bụi trườn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc leo.
Cành non có lông mịn, nâu; gai nhỏ cong, có lông.
Lá có phiến bầu dục, vào 7 x 3,5 cm, đầu tà hay có đuôi ngắn, đáy tròn, gân phụ 9-11 cặp; cuống 4-6 mm, có lông mịn.
Hoa thường 1 ở nách lá; cọng 1 cm; lá dài nhỏ, rìa lông; cánh hoa dài 7 mm; tiểu nhụy 10, bằng nhau, chỉ có lông; noãn sào có lông. Trái không lông, xoan, dài dến 1,5 cm.

Other Species Paramignya
  • Xáo một hoa
  • Return
    Print