(MS: 1584) Tree Giả sụ dày - Nothaphoebe condensata - Ridl
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Não - Ho-Anh Re (Long Não) - Chi-Anh Nothaphoebe
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ nhỏ; nhánh non có cạnh tà, nhánh già vỏ như có ghẻ.
Lá phiến thon ngược hay hình muỗn đặc sắc, dài 11 cm, rộng 4,5 cm, mặt trên ôliu nâu láng láng, gân chánh lồi, gân phụ lồi trong máng, mặt dưới nâu, gân phụ 6 – 8 cặp; cuống tròn, dài 1 cm, có bì khẩu.
Phát hoa là chùm tụ tán ở nách lá, dài 3 – 5 cm, nụ tròn nâu nâu; hoa khít nhau, nhỏ.

Return
Print