(MS: 4878) Tree Đỏm thon - Bridelia monoica var. lancaefolia - (Muell.-Arg.).
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Thầu Dầu (Đại Kích) - Ho-Anh Đại Kích (Ba Mảnh Vỏ) - Chi-Anh Bridelia
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc cao 7(20) m, nhánh mảnh. Lá có phiến bầu dục thon, dài 5 – 6 cm mỏng không lông, mặt dưới mốc mốc, gân phụ 8 – 10 cặp; cuống 2 – 3 mm, lá bẹ nhọn, mau rụng. Chụm ở nách lá mang vài hoa; hoa đực có 5 lá đài, 5 cánh hoa, 5 tiểu nhụy quanh nhụy cái lép; hoa cái có 2 vòi nhụy. Quả nhân cứng đen, tròn, to 4 – 6 mm, nhân 2 hột.


 

Other Species Bridelia
  • Đỏm Balansa
  • Đỏm Curtis
  • Return
    Print