(MS: 5715) Tree Xáo một hoa - Paramignya monophylla - Wight
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Cam - Ho-Anh Cam - Chi-Anh Paramignya
Life Form
GLT - Cây leo gỗ hay bụi trườn Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc leo; có gai cong cong. Lá xoan thon, to vào 6-7 x 2,5 cm, đầu nhọn, đáy tà, gân rất mảnh, có tuyến thấy rõ ở mặt dưới; cuống dài 1 cm, hoa 1-2 ở nách lá; cọng ngắn; đài 4 mm; cánh hoa dài 13 mm, bầu dục hẹp.

Other Species Paramignya
  • Xáo leo
  • Return
    Print