(MS: 5669) Tree Trang xa leo - Luvunga scandens - (Roxb.) Ham
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Cam - Ho-Anh Cam - Chi-Anh Luvunga
Life Form
GLT - Cây leo gỗ hay bụi trườn Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc leo có móc cong, vỏ vàng. Lá phụ 3-5, thon, thon ngược, dài 6-18 cm, không lông, gân phụ rất mảnh.
Phát hoa dày ở nách lá; hoa thơm như hoa Cam, trắng; cánh hoa 4; tiểu nhụy 8; dĩa mật; noãn sào 2 buồng.
Phì quả tròn, to đến 3 cm; hột 1-3.
Rừng, ven rừng.

Return
Print