Thông tin chi tiết

(MS: 27) Cây Cỏ hoa đá - Selaginella principis - Alston
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Thạch Tùng (Thông Đất ) - Lớp Thủy Cửu - Bộ Quyển Bá - Họ Quyển Bá - Chi Selaginella
Dạng sống
COD - Cỏ đứng
Có hoa quả
Quý hiếm
Nguy cấp - NĐ32
Mô tả

Cỏ Nằm rồi đứng, cao đến 40 cm. Đáy thân có căn đài, mang lá cạnh dài 5-6 mm bìa trên có rìa lông, chót tà, khác lá giữa nhỏ, chót có mũi. Chùy với bào tử diệp một thứ, bìa nguyên; đại bào tử to 375tiểu bào tử 20 Rừng, vùng núi. < 1.500 m.

Trang trước
In bài