(MS: 8387) Tree Xương cá - Canthium dicoccum - Gaertn. var. rostratum Thw. ex Pit..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Cà phê - Chi-Anh Canthium
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ cao 10-15 m, cành mọc ngay, dài và hơi cong xuống, nhẵn, không có gai, khi non màu xanh lục. Lá đơn, mọc đối dạng thuôn bầu dục, đầu tù có mũi dài, gốc tù, dài 8-10 cm, rộng 3-4 cm, màu xanh lục bóng mặt trên, hơi xám ở mặt dưới, mép lá nhăn nheo, nhẵn. Gân bên 3-4 đôi. Lá kèm hẹp, nhọn đầu, dài 0,3-0,5 cm. Cụm hoa xim ở nách lá. Hoa nhỏ màu trắng, không cuống. Lá đài hợp ở gốc có tai nhọn, nhỏ. Canh tràng hợp thành ống dài có lông ở họng. Nhị đực 5. Quả hạch hình cầu có cạnh tù, tròn. Hai ô, mỗi ô có 1 hạt.

Return
Print