(MS: 1576) Tree Cha - Phoebe pallida - (Nees) Nees
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Não - Ho-Anh Re (Long Não) - Chi-Anh Phoebe
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ cao 10 – 12 cm, đường kính khoảng 70 cm, nhánh mảnh, dài, chồi non đầy lông vàng.
Lá đơn mọc chụm ở chót nhánh, phiến hình xoan ngược, dài 15 – 20 cm, mặt trên nâu đen, mặt dưới đầy lông nâu đỏ, gân bên 12 – 13 đôi, cuống dài 1 cm, có lông mịn.
Hoa chùm tụ tán dài 6 – 8 cm. Phì quả tròn tròn, to 6 – 8 mm, trên bao hoa còn lại.

Other Species Phoebe
  • Sụ thon (Sụ giáo)
  • Return
    Print