(MS: 6901) Tree Ngân đào - Argyronerium odoratum - Pit..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Trúc đào (Trước đào) - Chi-Anh Argyronerium
Life Form
GLT - Cây leo gỗ hay bụi trườn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc leo nhỏ. Cành non và phát hoa có lông nằm. Lá có phiến dài 8-10 cm, đầu có mũi, mặt trên láng, bạc lúc khô; cuống dài 4-6 mm. Tán ở ngọn nhánh, mang 3-10 hao trắng, thơm Lài; đài 3 mm; vành có ống dài 1,5 cm, có lông, tai 5 mm, chồng nhau qua bên phải; dĩa mật cao; tâm bì rời ở noãn sào.

Return
Print