(MS: 9677) Tree Dị kim Borneo - Heterosmilax borneensis - A.C. DC..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Hành (Đơn Tử Diệp - Một Lá Mầm) - Bo-Anh Kim Cang - Ho-Anh Kim Cang (Khúc Khắc) - Chi-Anh Heterosmilax
Life Form
DLG - Dây leo thân gỗ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Dây leo. Thân láng, lóng dài 8-12 cm, to 3-4 mm. Lá có phiến xoan, xoan bầu dục, đáy tròn hay hơi lõm, gân từ đáy 7-9, một cặp sát bìa; cuống dài 1,5-2,5 cm, vòi dài đến 20 cm. Tán kép trên cọng dài 3-5 cm; hoa 15-50 cm, cọng 1,5-2 cm; nụ hình thoi; phiến hoa dính thành ống, dài đến 6 mm ở hoa đực, 2,5 mm ở hoa cái; tiểu nhụy 3. Phì quả tròn, to 7-10 mm.

Return
Print