Thông tin chi tiết

(MS: 6323) Cây Rum thơm - Poikilospernum suaveolens - (Bl.) Merr..
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Ngọc Lan - Lớp Song Tử Diệp - Bộ Gai - Họ Gai (Ngứa) - Chi Poikilospermum
Dạng sống
DLG - Dây leo thân gỗ
Có hoa quả
Quý hiếm
Nguy cấp - NĐ32
Mô tả

Dây leo to; cành to. Lá có phiến to, xoan xoan thon, to 10-13 x 6-7 cm, đầu nhọn hay tà, gân phụ 8-12 cặp, mặt dưới mốc mốc, có bào thạch thành hàng; cuống 3-4 cm, lá bẹ dài 2,5 cm. Hoa đầu đực 10-30, rộng 0,5-1 cm; lá đài 3-4, tiểu nhụy 3-4, bao phấn dài, không nhụy cái lép; hoa đầu cái 2, to 2,5-3 cm. Bế quả 3,5 mm, dẹp. Rừng ven suối, bình nguyên, BTN.

Trang trước
In bài