(MS: 6896) Tree Mần trây sét - Ichnocarpus ferruginea - Pit..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Trúc đào (Trước đào) - Chi-Anh Ichnocarpus
Life Form
DLG - Dây leo thân gỗ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Dây leo cao đến 10 m; cành không lông, trừ lúc thật non. Lá có phiến xoan thon, to 10-16 x 3-6 cm, không lông, mặt dưới nâu sáng, gân phụ 12-16 cặp nâu đỏ lúc khô; cuống dài 1 cm, có lông mịn. Phát hoa ngắn, có lông mịn; lá đài có lông; vành có ống cao 5 mm, có lông, tai thon, cao 2 mm; tiểu nhụy gắn ở đáy ống vành; dĩa mật. Manh nang dài 20-26 cm; hột to 2 x 0,4 mm, lông mào dài 3,5 cm.

Other Species Ichnocarpus
  • Mần trây
  • Return
    Print