(MS: 4867) Tree Cách hoa Pierre - Cleistanthus pierre - (Gagn.) Croiz..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Thầu Dầu (Đại Kích) - Ho-Anh Đại Kích (Ba Mảnh Vỏ) - Chi-Anh Cleistanthus
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Đại mộc nhỏ, nhánh có lông nâu đậm dày. Phiến thon hẹp, to 13 – 3,5 ở thân, nhỏ ở nhánh thụ, có lông vàng, nhất là mặt dưới, lúc khô ô liu, láng như sơn ở mặt trên, gân phụ 9 – 10 cặp; cuống 1 – 3 mm, lá bẹ như kim cao 3 mm. Chụm cái 1 – 2, đực nhiều hoa hơn; lá hoa trắng; hoa đực có tiểu nhụy trên một hùng đài, giữa là nhụy cái lép; hoa cái có noãn sào đầy lông, vòi nhụy 3, chẻ hai từ giữa. Nang có lông thưa sát; mảnh 3. Gỗ dai dùng làm cung.


 

Other Species Cleistanthus
  • Cách hoa nhọn
  • Cách hoa phún
  • Cách hoa Đông Dương
  • Cách hoa Sumatra
  • Return
    Print