(MS: 9663) Tree Kim cang gai to - Smilax megacarpa - A. & C. DC.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Hành (Đơn Tử Diệp - Một Lá Mầm) - Bo-Anh Kim Cang - Ho-Anh Kim Cang (Khúc Khắc) - Chi-Anh Smilax
Life Form
DLG - Dây leo thân gỗ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Dây leo.
Cao 5-6 m; nhánh thụ không gai. Lá có phiến to 8-12 x 5-6 cm, xoan tròn dài, đáy hình tim hay tròn, đầu tròn hay tà; vòi ngắn hay dài.
Chùm mang 1-2 tán trên cọng dài. Hoa đực trắng, dài 6 mm; lá đài hẹp; hoa cái có 3 tiểu nhụy lép.
Phì quả to 2 cm, vàng hay đỏ; hột 2-3.
Bình nguyên - 1.000 m.

Other Species Smilax
  • Kim cang thúng nhỏ
  • Kim cang lá xoan
  • Return
    Print