(MS: 4866) Tree Cách hoa phún - Cleistanthus hirsutulus - Hook. f
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Thầu Dầu (Đại Kích) - Ho-Anh Đại Kích (Ba Mảnh Vỏ) - Chi-Anh Cleistanthus
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ lớn, cao 8 – 10 m; nhánh non có lông mịn đỏ đỏ. Lá đơn mọc cách, phiến có hình bầu dục to, dài 15 cm, rộng 5,5 cm, nhỏ ở nách mang hoa, dày, láng, gân bên 13 – 15 đôi; cuống dài 4 – 6 mm, lá bẹ dài 5 – 8 mm. Hoa chụm ở nách lá, có nhiều lá hoa dài bằng hoa, mang 4 – 10 hoa không cọng; hoa đực có 5 cánh hoa và 5 tiểu nhụy; hoa cái có noãn sào có lông, 6 nuốm. Quả nang không lông, to 7 – 10 mm.


 

Other Species Cleistanthus
  • Cách hoa nhọn
  • Cách hoa Pierre
  • Cách hoa Đông Dương
  • Cách hoa Sumatra
  • Return
    Print