(MS: 5632) Tree Cơm rượu mảnh - Glycosmis gracilis - Tanaka ex C.B. Stone
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Cam - Ho-Anh Cam - Chi-Anh Glycosmis
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ nhỏ cao 6 m; cành có rãnh, không lông.
Lá có sóng dài 10 cm; lá phụ 5 – 9, thon, dài 8 cm, rộng 2,3 cm, không lông, mặt dưới vàng trắng lúc khô, gân bên vào 10 đôi, cuống phụ 3 mm.
Chùm tụ tán cao 2 – 5 cm, ở nách lá, có lông sét; cánh hoa 5, cao 1,5 mm.
Trái mập, hình cầu, đường kính 1 cm.

Return
Print