(MS: 9660) Tree Kim cang lá xoan - Smilax ovalifolia - Roxb..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Hành (Đơn Tử Diệp - Một Lá Mầm) - Bo-Anh Kim Cang - Ho-Anh Kim Cang (Khúc Khắc) - Chi-Anh Smilax
Life Form
COL - Dây leo thân cỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Dây leo cao 1-2 m; nhánh to 2 mm, có nhiều gai to, đứng. Lá có phiến to, bầu dục hay xoan, rộng đến 20 cm, gân từ đáy 3-7; cuống có vòi dài. Chùm dài mang 3-4 tán; hoa nhiều, trên cọng dài; nụ xoan, cao 5,5 mm; lá đài cao 7,5 mm; hoa cái có tiểu nhụy lép.

Other Species Smilax
  • Kim cang thúng nhỏ
  • Kim cang gai to
  • Return
    Print