(MS: 4862) Tree Cách hoa Đông Dương - Cleistanthus indochinensis - Merr. ex Croiz..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Thầu Dầu (Đại Kích) - Ho-Anh Đại Kích (Ba Mảnh Vỏ) - Chi-Anh Cleistanthus
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc; nhánh mảnh, đen đen, không lông. Lá có phiến bầu dục thon, to 8-14 x 3,5-5 cm, đầu có đuôi dài 1-1,5 cm, nhọn, đáy tà, gân phụ 8-9 cặp, dai, trăng trắng lúc khô. Cuống 5 mm, không lông. Phát hoa là tụ tán ở nhánh không lá; lá đài 5, cao 4,5 mm, cánh hoa 5, dĩa mật, tiểu nhụy 5, nhụy cái lép ở hoa đực; hoa cái ngũ phân. Nang cao 1 cm; mảnh 3-4, có vòi còn lại chẻ hai; hột nâu tái. Dựa thác, nơi rất ẩm.


 

Other Species Cleistanthus
  • Cách hoa nhọn
  • Cách hoa Pierre
  • Cách hoa phún
  • Cách hoa Sumatra
  • Return
    Print