(MS: 2036) Tree Bảy thừa - Sterculia pierrei - Gagn
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Bông - Ho-Anh Trôm - Chi-Anh Sterculia
Life Form
GOT - Cây gỗ trung bình Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Đại mộc cao 15 m; vỏ xám trắng; nhánh kịch cợm. Lá có phiến xoan hay bầu dục, đỏ lúc khô, có lông bạc mặt dưới. Chùm tụ tán có lông hoe; đài hình chuông, cao 7 mm, có lông; hùng thư đài không lông; noãn sào có lông mịn. Manh nang dài 3-4 cm, có ít lông; hột 2 đen, to 1,5 x 1 cm.

 
Other Species Sterculia
  • Trôm Henry
  • Bài cành
  • Trôm đài màng
  • Bảy thừa nuốm quay
  • Trôm
  • Return
    Print