(MS: 6854) Tree Chè long - Agnosma acuminata - (Roxb.) G. Don.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Trúc đào (Trước đào) - Chi-Anh Aganosma
Life Form
DLG - Dây leo thân gỗ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Dây leo cao, không lông, mủ trắng. Lá lúc non đỏ; phiến bầu dục tròn dài, mỏng, không lông, gân phụ 10 – 12 cặp; cuống 5 – 10 cm. Tụ tán ở nách lá và ngọn; đài cao 3 – 5 mm; vành có ống cao 5 – 7 mm, tai trắng, nhọn, dài 1 – 1,5 mm; tiểu nhụy không thò; dĩa mật. Mang nang đôi, dài 15 – 55 cm, thòng; hột dài 1 – 1,5 cm, lông mào 2 – 3,5 cm.

Return
Print