(MS: 4858) Tree Cách hoa nhọn - Cleistanthus acuminatus - Muell.- Arg..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Thầu Dầu (Đại Kích) - Ho-Anh Đại Kích (Ba Mảnh Vỏ) - Chi-Anh Cleistanthus
Life Form
GOT - Cây gỗ trung bình Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Đại mộc to, nhánh non màu hoe. Lá có phiến tròn dài, dài đến 10 cm, đầu nhọn có đuôi, gân phụ 10 cặp, mặt dưới có lông tơ vàng vàng, nên cây mới trông giống cây sầu riêng, cuống 1 cm tròn. Chụm ở nách lá, lá hoa nhọn cao 4 – 5 mm, mau rụng. Nang cô độc ở nách lá, to vào 1 cm.


 

Other Species Cleistanthus
  • Cách hoa Đông Dương
  • Cách hoa Pierre
  • Cách hoa phún
  • Cách hoa Sumatra
  • Return
    Print