(MS: 863) Tree Gấm đẹp - formosum - Margf.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dây Gắm - Lop-Anh Dây Gắm - Bo-Anh ASPIDIALES - Ho-Anh Dây Gắm - Chi-Anh Gnetum
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc. Trườn, nhánh không lông. Lá mọc đối có cuống dài vào 1 cm; phiến tròn dài, to đến 12 x 5 cm, chót có mũi ngắn. Phát hoa cái là gié chia nhánh, dài 5 cm, cho ra hột không cọng, xoan dài, nhọn hai đầu, vào 2,5 x 1 cm, đỏ, láng lúc chín.

Other Species Gnetum
  • Gấm chùm to
  • Return
    Print