(MS: 3596) Tree Mát mạng - Millettia reticulata - Benth
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Đậu - Ho-Anh Phụ Cánh Bướm - Chi-Anh Millettia
Life Form
GLT - Cây leo gỗ hay bụi trườn Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cây leo.
Nhánh không lông, vặn.
Lá dài 10-15 cm, lá phụ 5-9, thon, vào 7 x 2,5 cm, mỏng, dòn, không lông, gân phụ 4-6 cặp, gân tam cấp thành mạng mịn, cuống phụ 2-3 mm, lá bẹ phụ 2-3 mm.
Chùm tụ tán ở ngọn hay chùm ở nách lá; hoa đỏ, dài hơn 15 mm. Trái nâu đỏ, to 12 x 1,5 cm; hột 3-6, to 8-10 mm.

Other Species Millettia
  • Mát thùy dày
  • Mát tơ
  • Return
    Print