(MS: 2744) Tree Cơm nguội lá nhọn - Ardisia aciphylla - Pit
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Trân Châu - Ho-Anh Đơn Nem (Cơm Nguội) - Chi-Anh Ardisia
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc 2 m, yếu, không lông; nhánh có phần đáy không lá dài. Phiến lá thon, dài 10 cm, bìa có răng tròn, thưa, đáy có tuyến, màu ôliu lúc khô, gân phụ mảnh, 12-15 cặp. Tán ở ngọn, 5-6 hoa, cọng 1 cm; lá đài không lông, hơi chồng lên nhau. Cánh hoa thon hẹp, trắng hay hường. Trái to 1 cm; hột to 7 mm.

Other Species Ardisia
  • Cơm nguội răng
  • Cơm nguội cà
  • Cơm nguội mốc
  • Return
    Print