(MS: 9656) Tree Kim cang thúng nhỏ - Smilax corbularia - Kunth. subsp. corbularia.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Hành (Đơn Tử Diệp - Một Lá Mầm) - Bo-Anh Kim Cang - Ho-Anh Kim Cang (Khúc Khắc) - Chi-Anh Smilax
Life Form
DLG - Dây leo thân gỗ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Dây leo. Cao 4-8m; nhánh không gai. Lá thon, đáy tròn, đầu tà, mặt trên láng, mặt dưới màu mốc trắng, gân 3-5, một cặp sát bìa; vòi là mụt hay vắng, ít khi dài dài. Tán cô độc trên cọng dài 1 m. Hoa 15-30; nụ tròn, to 2 mm; lá đài cao 2,5 mm; hoa đực có 6 tiểu nhụy không chỉ.

Other Species Smilax
  • Kim cang lá xoan
  • Kim cang gai to
  • Return
    Print