(MS: 2030) Tree Trôm - Sterculia hypostieta - Miq
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Bông - Ho-Anh Trôm - Chi-Anh Sterculia
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Bụi cao 1 m; thân có cạnh, ít nhánh, lúc non có lông ngắn. Lá có phiến tròn dài, dài 15-22 cm, gân phụ 9-11 cặp, mỏng, không lông, ôliu lúc khô; cuống 2 cm, không lông. Chùm mảnh; nụ cao 8 mm; hoa đực và lưỡng phái, đỏ, rộng 1,5 cm, mặt ngoài có lông hình sao; hùng thư đài không lông, noãn sào có lông. Manh nang 2-3, đỏ chói lúc chín; hột 2-4, đen, dài 1,5 cm.

Other Species Sterculia
  • Trôm Henry
  • Bài cành
  • Trôm đài màng
  • Bảy thừa nuốm quay
  • Bảy thừa
  • Return
    Print