(MS: 4853) Tree Chòi mòi hai màu - Antidesma subbicolor - Gagn
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Thầu Dầu (Đại Kích) - Ho-Anh Đại Kích (Ba Mảnh Vỏ) - Chi-Anh Antidesma
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ nhỏ; nhánh mảnh, mau không lông, có bì khẩu. Lá có phiến bầu dục tròn dài, dài 9 – 10 cm, rộng 3 cm, lúc khô mặt trên nâu đen, mặt dưới nâu tái đen đen, láng, gân bên 7 – 8 đôi; cuống dài 4 – 5 mm, lá bẹ 2 mm, có lông, mau rụng. Phát hoa mảnh ở ngọn nhánh hay nách lá, dài 3 – 4 cm; cọng chung có lông; cọng hoa 0,3 mm; hoa đực mang 2 (4) lá đài, tiểu nhụy 3 – 4, nhụy cái lép không lông.


 

Other Species Antidesma
  • Chua mòi
  • Sang sé
  • Chòi mòi Eberhardt
  • Chòi mòi mũi
  • Chòi mòi Henry
  • Return
    Print