(MS: 905) Tree Thông tre, Kim giao trước đào - Podocarpus neriifolius - D. Don.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Thông - Lop-Anh Thông - Bo-Anh Thông - Ho-Anh Kim Giao - Chi-Anh Podocarpus
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ cao 20 – 25 m, thân thẳng, tròn. Cành mọc vòng. Vỏ màu nâu vàng. Lá mọc cách, hình mác dài, đầu nhọn dần, dài 7 – 15 cm, rộng 0,9 – 1,9 cm; gân chính ở giữa nổi rõ cả 2 mặt; mép lá cong xuống phía dưới. Cuống lá dài 0,3 – 0,5 cm, phía dưới có rãnh. Nón đực dạng bông không cuống, thường 3 bông mọc chụm ở nách lá gần đầu cành, khi non hình trứng, khi già hình trụ, dài 2 – 5 cm. Nón cái đơn độc, có cuống dài 0,5 – 1 cm, đế nạc, dẹt phía dưới. Có 2 lá bắc sớm rụng, dài 1,5 cm, rộng 1 cm. Hạt hình trứng, dài 1,2 – 1,6 cm, rộng 1,1 cm; dưới có đế mập, đường kính gần bằng đường kính hạt. Hạt màu tím. Cây ưa bóng, ưa đất tốt, độ ẩm cao, mùn nhiều, cây tái sinh từ hạt dưới tán rừng rậm rạp.

Return
Print