(MS: 4101) Tree Tiểu sim - Rhodamnia dumetorum - (Poir.) Merr
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Sim - Ho-Anh Sim - Chi-Anh Rhodamnia
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc; vỏ xám đo đỏ, nhánh hơi vuông. Lá mọc đối; phiến thon hay xoan, chót có mũi hay không, mặt dưới mốc trắng, gân chánh 3. Chùm ngắn ở nách lá; hoa trắng; tiểu nhụy nhiều; noãn sào hạ, có lông. Phì quả đen chói, có lông trắng dễ rụng; nạc ngọt; hột vàng, to 2,5-3 mm.

Return
Print