(MS: 5607) Tree Dấu đầu ba lá (Ba chạc) - Euodia lepta - (Spreng.) Merr
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Cam - Ho-Anh Cam - Chi-Anh Euodia
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ nhỏ, cao 2-8 m, phân cành nhánh thấp, màu đỏ tro, dài. Lá kép 3 lá phụ, dạng thuôn đều, nhọn cả hai đầu, dài 10-13 cm, rộng 3-4 cm, nhẵn, mép nguyên, màu xanh đậm. Gân bên 15-20 đôi, mảnh, rõ, cuống chung có lông mịn.Cụm hoa dạng chuỳ mọc ở nách lá và ngắn hơn lá. Hoa nhỏ, màu trắng, mẫu 4, cánh đài hợp ở gốc nhỏ. Cánh tràng có tuyến. Nhị đực 4. Bầu có lông mịn. Quả nang có 1-4 múi, nhẵn, nhăn nheo ở cạnh ngoài. Mỗi múi có 1 hạt hình cầu, đường kính 0,2 cm, màu đen lam, bóng.

Return
Print