(MS: 8372) Tree Song tử dị biệt - Diplospora singularis - Korth
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Cà phê - Chi-Anh Diplospora
Life Form
GOT - Cây gỗ trung bình Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ lớn cao 18 m; cành non vuông, có rãnh, to 2 mm, không lông. Lá có phiến tròn dài, dài 12 – 18 cm, rộng 4 – 6,5 cm, chót tà, đáy gần tròn, mặt trên ôliu, mặt dưới dợt, dai, không lông, gân phụ 6 – 9 cặp; cuống dài 10 – 15 mm, lá bẹ nhọn, cao 6 – 8 mm. Phát hoa ở nách, ngắn. Trái to 2 cm, chót có 1 đĩa hình chùy; quả bì dày 5 mm; buồng 2; hột 7 – 8, to 6 x 5 mm, rất dẹp, hung.

Return
Print