(MS: 10713) Tree Phất dủ lá hẹp - Dracaena angustifolia - Roxb.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Hành (Đơn Tử Diệp - Một Lá Mầm) - Bo-Anh Thiên Môn Đông - Ho-Anh A Gao ( Bồng Bồng ) - Chi-Anh Dracaena
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc cao 1-3 m, thân to đến 3-4 cm, thường 1 cm. Lá chụm ở chót nhánh, dài 15-25 cm, rộng 2-3 cm, xanh đậm, từ từ hẹp ở đáy. Chùm tụ tán ở ngọn, đứng ; hoa dài 2 cm, vàng vàng; phiến dính nhau đến 10 mm ; tiểu nhụy 6 gắn trên phiến hoa. Phì quả to 1 cm, vàng hay đỏ, 1 hột.

Other Species Dracaena
  • Huyết giác
  • Return
    Print