(MS: 2710) Tree Đồng đơn - Maesa membranacea - A. DC
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Trân Châu - Ho-Anh Đơn Nem (Cơm Nguội) - Chi-Anh Maesa
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Bụi. Thân cao 4-5 m, có khi leo, không lông. Phiến lá xoan bầu dục, to 8-15 x 4-10 cm, chót nhọn, đáy tròn hay hơi nhọn, gân phụ 6-9 cặp, mỏng, mặt trên láng, mặt dưới dợt hơn; cuống 1,5-3 cm. Chùm chia nhánh, dài 4-8 cm, cọng hoa 1,5 mm; hoa trắng; ống vành 0,7 mm, tai 0,75 mm; tiểu nhụy 5. Trái tròn, to 4 mm; hột nhiều, nhỏ.

Other Species Maesa
  • Đơn núi (Đơn nem núi)
  • Return
    Print